Incubadora i acceleradora

  • F10
  • F10 és una incubadora i acceleradora amb seu a Zúrich, amb nous hubs a Madrid i Barcelona, que ajuda a impulsar l’estratègia fintech entre startups i inversors que vulguin beneficiar-se d’aquest ecosistema.

Bstarup

  • Banc Sabadell
  • Un exemple d’innovació col·laborativa, oberta a les startups de l’entorn digital que tinguin com a focus de negoci la seva aplicació al sector financer. Un model d’innovació oberta que vol incrementar el ritme d’innovació digital del banc

Fiction Express

  • Boolino
  • L’startup participada per Wayra Barcelona, acaba de presentar la plataforma Fiction Express, un nou repte estratègic per al sector Edtech a nivell internacional

Chartok Hotel operations software

  • Chartok és una eina de col·laboració interna del personal d’un hotel, que permet un estil de treball més flexible, agilitzar el treball en equip i les comunicacions internes, augmenta el compromís i, incrementa la satisfacció dels empleats

Submer

  • Submer
  • Submer desenvolupa una tecnologia de refrigeració d'immersió líquida altament eficient i ecològica, i es pot col·locar en qualsevol lloc. Submer creu que el nostre món digital pot ser més eficient, rendible, escalable i respectuós amb el medi ambient.