CDTI- Novetats CDTI COVID-19

  • Per tal d’mpulsar i activar els diferents mecanismes que promociona el propi CDTI, davant l’impacte de la COVID-19 es publiquen unes mesures que entren en vigor des del 14 de març.


ACCIÓ. Innovar a través de les startups

  • El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.
    Amb el suport d’ACCIÓ i de forma gratuïta, les empreses consolidades podreu identificar les startups que més s’ajusten a les vostres necessitats i definir la millor estratègia de col·laboració. Les startups que hi participin, alhora, poden optar a una línia de préstecs participatius de coinversió d’entre 50.000 i 200.000 euros.


Institut Català de Finances. Coinversió amb inversors privat

  • Mail: infoifem@icf.cat
  • Tel: 933428410
  • Finançament juntament amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a empreses en fases inicials de creació o en les primeres etapes d’expansió. L’ICF gestiona la coinversió amb inversors privats a través d’IFEM. Amb caràcter general l’import dels préstecs està entre 50.000€ i 200.000€ per projecte.


L’ICF gestiona el finançament per a l’emprenedoria corporativa a través d’IFEM.

  • L’objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Finançament juntament amb inversors corporatius en forma de préstec participatiu per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa.