15 places disponibles a la 2a edició del programa formatiu SMART P.A.E.-

  • Orientat al creixement i basat en la innovació i la tecnologia aplicables als polígons intel·ligents i a les Smarts Cities, aquest programa de formació gratuït (amb tutories individualitzades i creació d’empreses) promou l’emprenedoria territorial especialitzada. Inscripcions obertes.


Xarxa PRIMER: Crèixer basant-se en la tecnologia i la innovació

  • Catalunya Empren impulsa la Xarxa PRIMER, programa de preacceleració que vol  coordinar projectes emprenedors territorials d’alta especialització.


Beneficia’t dels préstecs participatius IFEM

  • L’IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius, vol impulsar l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties. Fins el 27 de desembre del 2019


Barcelona Tech City Campus project, Hub tecnològic internacional de referència a Europa

  • El Pier01, al Palau de Mar, acull el Barcelona Tech City, on més de 1.000 persones desenvolupen la seva activitat en les 100 organitzacions instal·lades a l’espai de l’associació (start-ups, acceleradores, company builders, i labs corporatius).


Cerquem les 10 millors startups cientificotècniques

  • L’IQS Tech Factory convoca una nova edició de l’IQS Next Tech, per cercar les 10 millors startups que hagin creat un producte físic i amb el repte futur de crear la seva primera sèrie de producció. Pots presentar la teva candidatura fins el 31 de maig.


Incubadora d’alta tecnologia d’impressió 3D per a Catalunya

  • El Consorci de la Zona Franca, Leitat i la Fundació INCYDE lideren aquest projecte,  finançat amb fons FEDER de la UE, per prestar serveis al col·lectiu científic, tecnològic i empresarial susceptibles de l’aplicació 3D/AM; una tecnologia transversal que reforçarà la competitivitat del teixit empresarial i emprenedor a Catalunya


5GBarcelona, una iniciativa que posarà en marxa un hub digital europeu de tecnologia 5G

  • Aquesta iniciativa esdevindrà un estímul per a l’ecosistema innovador de Barcelona i ajudarà a captar inversió estrangera, impulsar startups tecnològiques i desenvolupar una indústria al voltant del 5G.


L’ICF gestiona el finançament per a l’emprenedoria corporativa a través d’IFEM.

  • L’objecte del finançament, en forma de préstec participatiu, és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa.


Horitzó 2020 (H2020) Programa Marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació

  • Posar la recerca i els seus resultats en coneixement del públic no científic, de socis empresarials potencials per fomentar la col·laboració i la innovació, i millorar la facilitat d’accés al capital i suport per a les pimes.


Xarxa PRIMER

  • Catalunya Empren impulsa la Xarxa PRIMER, programa de preacceleració que vol coordinar projectes emprenedors territorials d’alta especialització