Acceleradora d’Empreses SeedRocket – ¿Què és?

SeedRocket

SeedRocket ofereix a les startups un espai comú de treball i coneixement, potenciant les sinergies entre elles i facilitant la transferència de coneixements entre emprenedors.

SeedRocket ofereix a les startups un espai comú de treball i coneixement, potenciant les sinergies entre elles i facilitant la transferència de coneixements entre emprenedors.