CELSA Ingenium

CELSA

Programa de resolució de reptes a través d’startups

A través del programa Ingenium, CELSA Group busca solucions que permetin optimitzar el procés productiu de l’acer i incloure noves tecnologies que permetin revolucionar-lo i digitalitzar-lo. Aquests reptes estan distribuïts en cinc categories: emmagatzematge d’energia, traçabilitat, optimització de processos, acer intel·ligent i economia circular.