Indraventures

Indra

Promoció i suport a la innovació, tant dins com fora d'Indra, sota un model de desenvolupament col·laboratiu d'iniciatives.

Indraventures es el vehicle mitjançant el qual s’articula la innovació corporativa de l’empresa.

Indraventures promou i dona suport a la innovació dins i fora d’Indra, sota un model d’innovació que busca el desenvolupament col·laboratiu d’iniciatives en un ecosistema obert que maximitzi el seu impacte.

Obert a tot l’ecosistema innovador: universitats, centres tecnològics, spinoffs, acceleradores, entre d’altres.

  • Canalitzar i donar suport a la col·laboració i aliances amb els agents externs de l’ecosistema d’innovació: universitats, centres tecnològics, startups i spinoffs.
  • Detecció d’iniciatives innovadores en fase inicial (idees), o en estat de desenvolupament.
  • Gestió dels potencials acords de col·laboració i participació en iniciatives concretes.
  • Eina d’inversió i acceleració d’startups, spinoffs i iniciatives innovadores en fase de maduració.
  • Participació mitjançant inversió directa.
  • Desenvolupament intern de les iniciatives.