Krontime

Krontime

L’startup que millora la productivitat de Roca, Girbau i Pikolin

Krontime té com objectiu implantar solucions tant de software com de serveis per fer un canvi efectiu en l’organització operacional a planta.

Ubicada al Parc Tecnològic de Barcelona Activa i amb una plantilla de 10 treballadors, ha desenvolupat una sèrie de productes de software, anomenats solucions digitals, que s’adrecen a millorar la productivitat i eficiència dels equips d’enginyeria dins de les empreses. Krontime compta dins de la seva cartera de clients empreses com Roca Sanitario, Grupo Pikolin o Girbau, entre d’altres.

Krontime va decidir iniciar una part de consultoria per tal de fer una implementació molt més transversal i ajudar els clients a fer el desplegament de plans industrials i de plans de millora dins de la seva organització. D’aquesta manera, l’empresa ofereix als seus clients una sèrie de plans de millora a escala industrial per tal que puguin incrementar la productivitat a les fàbriques i els acompanya d’una sèrie d’eines per tal d’implementar aquest canvi. Hi ha 3 famílies de productes: la primera orientada a la definició de processos (com s’ha de treballar, amb quins recursos, amb quant de temps, quants treballadors es necessiten…); la segona són eines que mesuren en temps real el que està passant a la planta i controlen si s’està treballant tal com estava previst; i finalment una sèrie d’eines que documenten i fan un seguiment de les accions portades a terme”, explica l’empresari

L’empresa comercialitza els seus productes amb la venda directa a través de llicències.