On board Ventures

FICOSA

On board Ventures vol impulsar start-ups, facilitant finançament i expertise

Analitza cada projecte per trobar la millor coincidència entre el talent i la seva experiència i capacitat internacional i de xarxa.

Depenent de l’etapa en què es troba cada projecte, es pot aplicar a un dels dos programes:

Discovery: Aquest programa està dissenyat per als projectes incipients.

Open Innovation: Aquest programa està dissenyat per als projectes en una fase de creixement, tenint ja clients i mirant la capacitat d’escala. Ofereix la possibilitat de crear negocis donant accés a la cartera de clients Ficosa i IDNEO.