Roche Chus joint unit

ROCHE FARMA SA

Iniciativa de Roche Farma SA com un projecte traslacional amb investigadors i professionals de diferents disciplines per al desenvolupament de projectes d’innovació en salut.

La unitat mixta Roche-CHUS és una iniciativa de Roche Farma S.A. i el grup d’Oncologia Mèdica translacional de l’Institut de recerca sanitària de Santiago de Compostel·la – IDIS. L’objectiu d’aquesta unitat és el desenvolupament de solucions innovadores que millorin el diagnòstic, el tractament, l’avaluació i el seguiment del càncer de mama i de pròstata de forma individualitzada.

La unitat mixta es configura com un projecte translacional amb la participació d’oncolegs i investigadors de diferents disciplines: Biologia molecular i cel·lular, química, i la multinacional Roche. Aquest entorn multidisciplinari i col·laboratiu converteix la unitat mixta en el sistema més adequat per al desenvolupament de projectes d’innovació sanitària.