Secpho

Clúster d’innovació tecnològica format per empreses, centres tecnològics i grups d’investigació experts en tecnologies fotòniques per aplicar-les a tots els sectors.

Secpho està orientat a promoure la innovació tecnològica mitjançant l’aplicació de tecnologies fotòniques, o tecnologies basades en la llum a tots els sector de la nostra economia.

Els principals objectius de Secpho són:

  • Generar oportunitats de negoci per a les empreses
  • Facilitar l’accés a projectes per als centres tecnològics i grups d’investigació
  • Fomentar la innovació en el camp de les tecnologies fotòniques i òptiques

Esta orientat principalment als següents sectors de l’economia: salut, agroalimentari, cosmètica i estètica, industria química, sector farmacèutic, automoció, energia i medi ambient, ferroviari, aeroespacial, defensa i seguretat, telecomunicacions, construcció, instal·lacions científiques i centres d’R+D