Zeleros

Zeleros

Una start-up nascuda a la Universitat Politècnica de Valencia que participa en una part del disseny de l’Hyperloop (sistema de transport de mercaderies i persones).

La reducció de la complexitat de les infraestructures és l’objectiu clau de Zeleros, que s’aconsegueix mitjançant tecnologies disruptives de vehicles i l’addició de fonts d’energia renovables per reduir els costos d’explotació d’infraestructures.

El sistema zeleros minimitza la complexitat de les infraestructures per aconseguir una solució escalable que permetrà un viatge de llarga distància a + 1000 km/h.

Té aplicació a :

Tecnologies de vehicles

Integrant les principals tecnologies de levitació i propulsió de Zeleros en el vehicle, es redueixen les necessitats d’electrificació de les infraestructures, resultant en costos més baixos i facilitat de manteniment.

Cost d’infraestructures reduïdes

El vehicle totalment autònom de zeleros permet l’ús d’una infraestructura tubular que ha reduït els costos de construcció i manteniment en comparació amb els altres sistemes de transport terrestre d’alta velocitat.

Nivells de pressió segura

Gràcies a l’ús de sistemes de propulsió aerodinàmica, el sistema de hyperloop de Zeleros pot operar a nivells segurs de pressió ja provats a escala comercial.

Infraestructures sostenibles