Acció. Innovar a través d’startups.

El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts. Amb el suport d’ACCIÓ i de forma gratuïta, les empreses consolidades podreu identificar les startups que més s’ajusten a les vostres necessitats i definir la millor estratègia de col·laboració.

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/startups-i-innovaciodisruptiva/innovar-a-traves-de-startups/