Acció. Startup Capital, el primer accés al finançament de la teva startup tecnològica.

Startup Capital és un ajut directe per a startups tecnològiques emergents que necessiten finançament per portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu producte o servei i validar el model de negoci per arribar al mercat.
Es gestiona a través de convocatòria d’ajuts per tant té uns períodes de presentació.

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/startups-i-innovaciodisruptiva/startup-capital/