CB – Insight

És una plataforma d’intel·ligència del mercat tecnològic. Analitza milions de punts de dades sobre capital risc, startups, patents, associacions i notícies.

Dins de la web hi ha un apartat de “Research”, dins d’aquest trobarem un apartat sobre “Corporate venture”.

https://www.cbinsights.com/research/corporate-venture-capital/