CIMTI, IMPULS PER A LA INNOVACIÓ EN SALUT

El CIMTI és un nou instrument al servei del sistema català de salut amb la missió de fer realitat els projectes que tinguin gran impacte a Catalunya, posar en valor la innovació del país, i millorar el seu posicionament en competitivitat regional  i global.

Catalunya és un regió capdavantera en matèria de recerca i desenvolupament. Així ho confirma l’últim informe Les ciències de la vida a Catalunya, elaborat per ACCIÓ. Es tracta de la 1a regió a l’Estat espanyol en capital invertit en R+D, per nombre de projectes i creació de llocs de treball, amb una despesa total de més de 3.100 M€, el 23% del total d’Espanya.

Tot i així, Catalunya presenta unes dades no tan favorables en innovació en relació amb el context europeu. El Regional Innovation Scoreboard 2017, un informe desenvolupat per la Comissió Europea que recull un quadre d’indicadors d’innovació de 220 regions europees i que permet comparar-ne les diferents realitats, cataloga Catalunya com una regió que innova “moderadament”, el rendiment de la qual ha disminuït en els darrers anys.

En conjunt, l’ecosistema català presenta dades molt positives per a la R+D en ciències de la salut, amb instal·lacions científiques capdavanteres, 40 centres de recerca en ciències de la vida, 14 parcs científics, i grans centres tecnològics, com LEITAT i Eurecat. Aprofitar aquest potencial que ofereix Catalunya resulta clau per poder-nos ressituar en el mapa europeu i fomentar la internacionalització de projectes innovadors.

Cal millorar l’índex de transformació de la recerca científica en innovació desplegant estratègies, donant suport tecnològic i maximitzant l’impacte de la investigació. En l’ecosistema català es presenta un buit que manca omplir.

És en aquest context on neix el CIMTI, Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya. Impulsat per la Fundació LEITAT i amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), el CIMTI es va fundar l’octubre de 2017 per posar en valor la recerca més puntera del sistema de salut i social del nostre país i valoritzar-la en forma de productes que millorin el benestar de les persones. L’objectiu és aglutinar el coneixement de clínics i tecnòlegs i transformar-lo en dispositius mèdics de comercialització assequible i de fàcil accés pels ciutadans.

Els propòsits del CIMTI són molt ambiciosos i s’emmiralla en la iniciativa CIMIT (Center for Integration of Medicine & Innovative Technology) de Boston, institució de les mateixes característiques, situada a l’avantguarda de la innovació mundial, que ha aconseguit fer arribar als pacients les solucions mèdico-tecnològiques més innovadores mitjançant la col·laboració entre experts i professionals de diferents àmbits. La similitud entre les sigles no és casualitat: tots dos centres mantenen una aliança estratègica i el CIMTI ha adquirit la metodologia d’avaluació, suport de projectes i funcionament del CIMIT.

 

Des de l’inici de l’activitat del centre a finals del 2017, s’han obert crides a l’expressió d’interès per detectar projectes als quals impulsar. La selecció es fa mitjançant l’avaluació d’un comitè d’experts internacional, extern i independent. La primera i la segona crida van permetre que 12 projectes innovadors de gran impacte en salut entressin a formar part del centre per rebre suport tècnic especialitzat i aconseguir maximitzar el seu impacte al sistema de salut.

Solucions com GoodGut-CRC, un novedós mètode diagnòstic de càncer colorectal no invasiu per evitar colonoscòpies innecessàries de l’empresa homònima, spin-off de l’Hospital Josep Trueta de Girona; T-control, un nou model de sonda urinària per reduir les infeccions impulsat per dos emprenedors; o el sensor de monitorització de biomarcadors detectats en suor de l’empresa Onalabs, spin-off de la Vall d’Hebron, són alguns exemples dels capdavanters projectes que el CIMTI està impulsant.

Darrerament, el centre ha signat un conveni de col·laboració amb els principals hospitals de la demarcació de Barcelona i els seus respectius centres de recerca per canalitzar, a través del CIMTI, aquells projectes d’innovació en salut que les institucions estiguin desenvolupant. A més, va anunciar una nova crida a l’expressió d’interès -oberta tot l’any-, que començarà les avaluacions el dia 26/10/2018.

El projecte ha començat amb pas molt ferm i continuarà treballant per aprofitar millor, a nivell de país, la recerca que es desenvolupa en el sistema sanitari català. Les iniciatives disruptives a Catalunya mereixen suport i impuls, i el CIMTI ha arribat per proporcionar-ho.

Els interessats en impulsar un projecte innovador en salut i aplicar a la crida a l’expressió d’interès permanent del CIMTI poden trobar més informació  a: http://cimti.cat/ca/expressions-dinteres