Entrevista News 11 Oriol Pascual 2018

Oriol Pascual

1.- Com definiria l’emprenedoria corporativa?

L’emprenedoria corporativa és una estratègia que permet a una empresa establerta identificar empreses innovadores de nova creació, i establir una col·laboració comercial que beneficiï a ambdues parts. De fet, l’emprenedoria corporativa sorgeix quan l’empresa establerta s’adona que la innovació es desenvolupa a tal ritme que és difícil de mantenir amb les estructures de recerca i desenvolupament internes. És en aquest moment que es decideix establir mecanismes per tal d’identificar innovació fora de les premisses de l’empresa, i establir vincles de col·laboració.

L’emprenedoria corporativa pren diverses formes, i no hi ha un model únic; cada empresa desenvolupa el model que millor s’ajusta a les seves necessitats. Des de l’organització de reptes on l’empresa fa una crida, i convoca a perfils especialitzats a treballar en el desenvolupament d’aquest repte en un període limitat de temps (aquesta activitat també se la coneix amb el nom de hackathons), fins l’establiment d’un programa d’acceleració corporatiu, on es seleccionen startups a les que se les ajuda a madurar, i on s’avalua una potencial col·laboració. Aquestes col·laboracions poden agafar la forma de llicencia d’una tecnologia, co-desenvolupament d’un nou producte, d’inversió amb capital, o una possible adquisició.

 

2.- L’emprenedoria corporativa ho associem a grans empreses. Com es pot aplicar a les empreses catalanes?

 

L’emprenedoria corporativa s’ha iniciat entre la gran empresa poder perquè te un component exploratori, on els resultats no estan assegurats. Però de fet, és en la PIME on l’emprenedoria corporativa té més sentit, ja que normalment les estructures d’R+D de la PIME són limitades. Aquesta estratègia d’innovació és poder una de les més cost-eficients, ja que en comptes d’invertir en laboratoris o desenvolupament de tecnologies des de zero, s’inverteix en una estructura dedicada a la cerca i valoració de tecnologies i startups (empreses de recent creació).

A nivell pràctic, és necessari definir una estructura mínima, que pot constar d’una persona amb poder d’interlocutòria amb la direcció de l’empresa, i un pressupost que cobreixi l’assistència a esdeveniments on es concentren aquestes noves tecnologies (fires, demo days, congressos, etc.). A partir d’aquí, el pressupost necessari dependrà del poder d’operació que se li vulgui atorgar a la unitat (per desenvolupament de prototips, inversió en projectes, etc.).

 

3.- Quins són els beneficis que aporta a les dues parts (empreses i startups)?

L’emprenedoria corporativa és un win-win per ambdues parts. Per una banda, l’startup aporta una tecnologia innovadora, validada, i normalment accés a un nou mercat. L’empresa establerta aporta economies d’escala, canals de distribució, i sovint estructures de comunicació i màrqueting.

En aquesta relació, l’startup aconsegueix créixer relativament ràpid en comparació a si fes el camí sola, i l’empresa establerta aconsegueix accés a una tecnologia innovadora i a un nou mercat. Ambdues parts surten beneficiades.

 

4.- Com veuen el paper de Barcelona en l’ecosistema emprenedor internacional?

A aquestes alçades ha quedat demostrat que Barcelona és una de les millors ciutats d’Europa per establir empreses de nova creació (startups). De fet, la firma de venture capital Atomico, ha publicat recentment un estudi on Barcelona ocupa la tercera posició com millor ciutat on establir una startup, per darrera de Londres i Berlin. Addicionalment, Barcelona és la quarta ciutat europea en inversió en startups.

De totes formes, quan parlem d’emprenedoria, tendim a referir-nos a startups de base digital (aplicatius, e-commerce, webs de serveis, vídeo jocs…). I des d’IQS Tech Factory reivindiquem l’emprenedoria de base industrial. De fet, més del 50% del PIB de Catalunya és generat pel que es coneix com “nova industria”; la combinació d’empreses transformadores i les de serveis associats a aquestes. I aquest és el nostre objectiu: ajudar a crear la següent generació d’empreses industrials del nostre país. I l’emprenedoria corporativa és una bona palanca per aconseguir aquest objectiu.

 

5.- Des d’IQS Tech Factory, com podeu ajudar a les empreses en aquest procés?

IQS Tech Factory és el centre d’emprenedoria de l’IQS, des d’on promovem i donem suport a startups de caràcter industrial. A dia d’avui, més de 40 startups han passat pels nostres programes. Ens referim a empreses amb tecnologies innovadores, que ja han estat validades tècnicament, i que són propietàries. Aquestes startups pertanyen a sectors con la salut (dispositius mèdics), l’esport, la robòtica, la química, l’alimentació, els nous materials, o les tècniques industrials avançades.

A IQS Tech Factory podem ajudar a l’empresa establerta a identificar aquestes startups i/o tecnologies innovadores. De fet, ja ho hem fet diverses vegades, tancant més de 10 acords entre empresa establerta i empresa de nova creació.