Entrevista News 12 Aleix Planas 2018

Aleix Planas

1.- Com definiria l’emprenedoria corporativa?

Per a mi, es tracta d’una nova oportunitat de creixement que necessita d’una mentalitat oberta dins les altes esferes de les empreses. El fet de poder emprendre dins de l’empresa, ja sigui a través dels propis treballadors que s’impliquen en l’oferiment d’idees innovadores o mitjançant la col·laboració d’altres empreses, especialment startups, revela la maduresa de la cúpula de qualsevol empresa. Un model de col·laboració win win com el que representa l’emprenedoria corporativa hauria de ser gairebé obligatòria en el model empresarial del segle XXI.

 

2.- L’emprenedoria corporativa ho associem a grans empreses. Com es pot aplicar a les empreses catalanes?

Crec que son fonamentals dues qüestions; una, polítiques de divulgació i foment d’aquesta modalitat des de les Administracions Públiques i dues, tenir una amplia visió de futur per part dels directius de les empreses, ja siguin grans o petites. La col·laboració, en totes les seves formes, en un mercat globalitzat com l’actual permet estalviar costos i ser més eficients. En aquest sentit, i com a director de Bizbarcelona by Barcelona Activa de Fira de Barcelona ho constato any rere any, l’empresari català té un ADN innovador, flexible i emprenedor per la qual cosa no li serà difícil poder adoptar aquesta nova manera de fer negocis.

 

3.- Quins són els beneficis que aporta a les dues parts (empreses i startups)?

En els últims anys, l’emprenedoria corporativa ha passat de ser una realitat gairebé desconeguda a una pràctica cada vegada més estesa. Per a les empreses, apostar per l’emprenedoria corporativa suposa, entre altres avantatges, accedir a nou talent, apostar per una major innovació disruptiva, diversificar la seva activitat i obrir noves finestres d’oportunitat. Pel que fa a les startups, aconseguir contractes que permetin disposar d’un matalàs de seguretat financera, el que suposa disposar de major viabilitat futura, accedir a un major coneixement del sector i reconeixement i credibilitat en el mercat, entre d’altres.

 

4.- Com veuen el paper de Barcelona en l’ecosistema emprenedor internacional?

Al llarg de la seva història, Barcelona ha demostrat que és una ciutat amb iniciativa i gran capacitat d’innovació el que li ha fet guanyar-se un lloc a la Champions de les capitals emprenedores d’Europa. De fet, segons l’informe Digital Startup Ecosystem Overview, Barcelona es la cinquena àrea urbana per darrera de Londres, París, Berlín i Dublín en nombre de startups amb un total de 1.100 organitzacions, captant el 58% de les inversions totals de l’Estat amb una xifra de 453 milions d’euros. I pel que fa a l’emprenedoria tecnològica, Barcelona és la tercer ciutat més atractiva d’Europa per crear un nou projecte només superada per Berlín i Londres. Parafrasejant l’escriptor Eduardo Mendoza, podríem dir que Barcelona s’ha convertit en la ciutat dels prodigis… emprenedors. I és que, en les últimes dècades, Barcelona ha constituït un ecosistema emprenedor de primer nivell gràcies, en gran part, al model únic de col·laboració publico-privada en què institucions, universitats i empreses han unit esforços i que ha encunyat el nom propi de ‘model Barcelona’.