Entrevista News 13 Simon Lee 2018

Simon Lee

1.- Com definiria l’emprenedoria corporativa?

L’emprenedoria corporativa o “Corporate Venturing” (CV), compren a aquelles iniciatives de col·laboració entre una empresa establerta amb emprenedors i startups, que podrien ser des d’una inversió financera, fins a un hackaton. Velocitat és generalment el que cerquen les empreses en les activitats de CV tot hi que també hi han altres objectius, com podria ser augmentar vendes, obrir nous mercats, integrar una nova cultura, millorar un producte…El Corporate venturing esta emmarcat dintre de les pràctiques d’innovació oberta on els habituals processos  d’innovació passen fora de les fronteres de l’empresa en col·laboració amb altres entitats com ara centres de recerca, però en aquest cas seria amb startups.

 

2.- L’emprenedoria corporativa ho associem a grans empreses. Com es pot aplicar a les empreses catalanes?

Generalment les empreses grans són més conscients dels canvis però tenen més marge de maniobra al disposar de més recursos, en canvi l’ empresa mitjana encara ha d’interioritzar no acabar patint l’efecte del “videoclub”. Hi ha un ventall ampli d’accions de CV i totes tenen un cost d’inversió i algunes són més convenients que d’altres en funció del cas i l’èxit mai està garantit, però l’immobilisme és molt pitjor.

 

3.- Quins són els beneficis que aporta a les dues parts (empreses i startups)?

A les empreses establertes els hi aporta més velocitat en processos d’ innovació, coneixement de nous mercats adjacents, posicionament estratègic… o fins hi tot un canvi total del negoci. Per les startups generalment suposa accés a clients o molts cops la mateix corporació, coneixement específic del mercat, confiança mitjançant una marca consolidada.Malauradament molt sovint les corporacions veuen les startups com a solucions econòmiques a curt termini, enlloc de cerca d’oportunitats disruptives a mercats on potser podrien tenir interès en un futur.

 

4.- Com veuen el paper de Barcelona en l’ecosistema emprenedor internacional?

Cada dia veiem noves corporacions apropar-se a Barcelona. Ara mateix som un hub europeu, el principal fora d’ una capital de estat. La qualitat de vida es una proposta de valor on Barcelona sempre podrà guanyar a ciutats amb més cultura emprenedora i inversora. El problema competitiu es més d’ Europa davant de USA o Àssia on els mercats son més uniformes i permeten escalar molt millor.