Entrevista News 3 Miquel Costa 2016

Miquel Costa

1.- Com definiria l’emprenedoria corporativa ?

L’ Objectiu de l’ emprenedoria corporativa és fer que les idees es converteixin en oportunitats i, després, en projectes innovadors mitjançant emprenedors interns a l’ empresa.

Un cop definit així, de manera general, podem dir que emprendre corporativament vol dir transformar cap a un nou producte o servei, i que per tal que es doni aquesta transformació fa falta un requisit: l’acció.

L’empresa pot transformar de dues maneres:

  • De manera incremental, és a dir, afegint transformacions a productes/serveis o processos existents, o
  • Amb noves millores, és a dir, creant productes/serveis o processos nous.

 

Hi ha quatre aspectes totalment necessaris per fer el procés tingui èxit:

  1. Una clara aposta per part de la direcció/propietat, ja ho va dir Pascal al S. XVI: “hem de creure no per les proves, sinó per convenciment”. Malament quan la direcció espera a veure resultats per convences de la transformació, si no hi ha un clar convenciment de que aquesta és necessària el procés emprenedor no tirarà endavant.
  2. El procés és d’aprenentatge, i si això no es té clar serà molt difícil acceptar els errors inherents i que, per altra banda, poden portar a l’ èxit. L’empresa ha de contemplar el procés de transformació com a un procés per el que no s’ha nascut ensenyats en el que tots els departaments implicats estan, per tant, aprenent.
  3. L’estratègia de transformació ha de ser clara i decidida des de la direcció/propietat, sense això serà impossible recórrer el procés d’aprenentatge necessari.
  4. Sense necessitat de transformació, serà molt difícil que es doni cap de les variables anteriors.

 

2.- L’emprenedoria corporativa ho associem a  grans empreses.  Com es pot aplicar a les empreses catalanes ?

Crec que els aspectes esmentats serien la clau per fer que les empreses PIME endeguessin aquests processos de transformació. Especialment important el que fa referència a l’aposta clara que ha de fer la direcció/propietat.

Les nostres empreses sempre tenen aquesta necessitat de transformar i coneixen els processos d’ aprenentatge, un altra cosa és la disponibilitat de recursos que permeti a la propietat engegar el procés.  Crec que l’ aportació de startups al procés pot ser fonamental, a més el benefici és mutu: entre empreses i startup hi ha recursos complementaris.

 

3.- Quins són els beneficis que aporta a les dues parts (empreses i startups) ?

Bé, els recursos no només són complementaris, sinó que permeten créixer a les startup i a les empreses els permetran innovar com startup, sense haver d’ actuar com a startup. Per ambdues parts es redueixen, a més a més, els riscs inherents en tot procés emprenedor.

 

 

4.- Quina és l’aportació del Keiretsu Forum ?

A Keiretsu Forum filtrem, seleccionem i formem emprenedors per presentar-los en els fòrums d’inversió organitzats. Aquest any 2016, s’ hauran realitzat 26 fòrums d’ inversió en els han presentat una mitjana de 8 empreses per fòrum; en total s’ hauran analitzat més de 450 empreses startup durant l’ any per fer que unes 200 presentessin davant els inversors. La xarxa ha estat seleccionada com a la millor Xarxa d’ inversors privats d’ Espanya, gracies al volum d’operacions tancades als darrers anys.

Estem al mig de l’ ecosistema emprenedor facilitant el contacte de les empreses i inversors amb les startup més disruptives, avaluem empreses de tots els sectors i de totes les províncies espanyoles. Aquest contacte és la nostra aportació a un ecosistema que, sense dubte, està en creixement i del que encara ens queda molt per veure: l’emprenedoria i l’ emprenedoria corporativa ens faran veure moltes coses noves en els propers anys.