Entrevista News 4 Aleix Valls 2016

Aleix Valls

1.- Com definiria l’emprenedoria corporativa ?

L’emprenedoria corporativa és una necessitat per a les empreses actuals basada en traçar connexions entre aquestes organitzacions (petites, mitjanes o grans) i emprenedors, investigadors, startups, etc., per tal que puguin innovar i desenvolupar projectes conjuntament.

Aquesta nova metodologia respon a les dinàmiques actuals del món digital: el canvi tecnològic en què estem immersos requereix d’un major ritme tant a nivell de relació amb els clients (immediatesa), com pel que fa a la creació, innovació i redisseny de productes o serveis (transformació dels models de negoci per adaptar-los a les demandes del consumidor smart). Per tant, les empreses necessiten anar més enllà i recórrer a agents nadius de l’entorn digital (startups) per accelerar els seus processos d’innovació, així com per aprendre i incorporar les seves dinàmiques a l’empresa.

 

2.- L’emprenedoria corporativa ho associem a  grans empreses.  Com es pot aplicar a les empreses catalanes ?

Pensem que l’emprenedoria corporativa només és possible per a les grans corporacions, perquè habitualment només es mostra una petita part del que vol dir emprendre des de dins l’empresa. A banda d’acceleradores corporatives, vehicles d’inversió i adquisicions, tots ells conceptes vinculats a l’emprenedoria corporativa feta per grans empreses, hem d’entendre que es tracta d’una metodologia transversal que transcendeix a la tipologia d’organització.

Per això, l’empresa catalana -petita, mitjana o gran- té diverses opcions per tal d’incorporar aquesta tendència al sí de la seva organització. En primer lloc, cal acompanyar treballadors i directius perquè no limitin la seva capacitat d’innovació. Hem de fugir del “faig la meva feina” i hem d’aconseguir que la innovació parteixi de la base. Així, si un treballador té propostes sabrà com fer-les arribar on toca perquè es posin en pràctica. Els treballadors han de ser els primers emprenedors interns d’una empresa.

En segon lloc, i sobretot pensant en pimes, han de sortir de l’àmbit en què es mouen habitualment per veure què passa més enllà: la informació i estar al corrent de les últimes tendències pot ser l’incentiu que necessiten per arrencar un procés de canvi. I per últim, hem d’aprendre a compartir, mimetitzant les dinàmiques de les startups. Sovint des de l’empresa no es posen a prova les noves idees amb gent de fora, com ho faria una startup amb tota la naturalitat, cosa que pot ser un fre a la creativitat, a la innovació i a l’evolució d’un projecte.

En aquesta línia, participar en trobades i activitats on compartir coneixement pot ser una eina fonamental per elles. Per exemple, a Barcelona s’hi celebra el 4 Years From Now (4YFN), un esdeveniment internacional impulsat per Mobile World Capital Barcelona i GSMA, que reuneix milers d’emprenedors i startups digitals per mostrar i compartir els seus projectes, crear noves connexions amb empreses, buscar noves oportunitats de negoci, etc. En definitiva, es tracta d’un aparador de l’emprenedoria digital a nivell global que permet a les empreses veure el potencial d’aquestes noves maneres de crear i fer negocis a l’entorn digital.

 

3.- Quins són els beneficis que aporta a les dues parts (empreses i startups) ?

L’emprenedoria corporativa aporta oportunitats per ambdues parts. Per a l’empresa, incorporar dinàmiques d’emprenedoria corporativa suposa transformar les seves vies d’innovació: captar nou talent, incorporar projectes digitals en fase avançada preparats per sortir al mercat i compartir l’energia que desprenen els emprenedors. Tot això també suposa assumir la part de risc que comporta accelerar el procés d’innovació i assumir com a propis projectes desenvolupats per les startups. I per a la startup, l’emprenedoria corporativa planteja una oportunitat directa per escalar les seves propostes i fer-les arribar al mercat més ràpid, així com una oportunitat per potenciar el seu talent. Per contra, la relació amb l’empresa també els suposa una baixada a la realitat per la que no sempre estan preparats.

Per tant, es tracta d’un intercanvi d’idees i talent, a canvi de l’assumpció compartida del risc de desenvolupar una nova proposta tecnològica.

 

4.- Com veuen el paper de Barcelona en l’ecosistema emprenedor internacional ?

Barcelona es un hub digital en plena fase de creixement. En els propers anys veurem com la ciutat consolida una xarxa d’emprenedoria digital de referència internacional, que atregui i exporti talent, i que consolidi un intercanvi constant entre emprenedors, inversors i grans corporacions.

Des de Mobile World Capital Barcelona treballem per fer-ho possible amb diverses iniciatives que congreguen tot l’ecosistema emprenedor des de fa anys. Amb 4YFN hem construït una plataforma que treballa durant tot l’any, i des de diferents llocs del món, per crear un flux constant d’innovació digital que arribi a tots els agents, des de la gran corporació fins a l’emprenedor de base i l’inversor. Això ens ha permès consolidar una comunitat al voltant de 4YFN que interactua i crea tenint Barcelona com a referent. Així mateix, amb propostes com mVenturesBcn, el programa que impulsem per crear i acompanyar nous projectes i negocis digitals des de Barcelona, estem creant noves plataformes per accelerar startups des de la ciutat a la vegada que reforcem les eines de transferència tecnològica entre el sector de la recerca i el món de l’empresa.

Aquesta activitat ens permet constatar el bon estat de l’ecosistema emprenedor de Barcelona i, sobretot, treballar amb la comunitat emprenedora per crear conjuntament un entorn que ens situï al capdavant del sector.