Hub industrial de mobilitat sostenible

Bases de la iniciativa

1.1   Objectius

La Cambra de Barcelona, juntament amb un conjunt de grans institucions i empreses, endega una iniciativa per rebre propostes industrials del sector de la mobilitat sostenible. L’objectiu és que, amb la implicació de tots els actors/ partners de l’acció, es posin les bases per a la construcció d’un nou hub industrial de la mobilitat que miri a llarg termini, que tingui futur i que situï la indústria catalana al món.

1.2         Qui pot participar ?

Podran participar en aquesta iniciativa les empreses privades que siguin persones físiques (autònoms) o persones jurídiques que vulguin desenvolupar projectes industrials de mobilitat a Catalunya. També podran presentar projectes les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, en el cas que estiguin liderant una iniciativa empresarial en nom propi o en representació d’un conjunt d’empreses.

1.3         Presentació de propostes

 • Els interessats hauran d’enviar el formulari d’interès que trobaran al web cambrabcn.org/hub-industrial-de-mobilitat-sostenible.
 • Des de la Cambra es posaran en contacte per a ampliar la informació i lliurar els documents: Bases presentació projectes i acord de confidencialitat.
 • La documentació sol·licitada i necessària per a tenir un coneixement inicial del projecte (extensió aproximada de 10 fulls) és la següent:
  1. Dades de contacte: Nom de la persona que presenta la proposta, nom de l’empresa /associació/autònom que presenta la proposta, CIF de l’empresa/associació/autònom que presenta la proposta, càrrec de qui presenta la proposta, URL de la empresa/ associació/autònom, URL del projecte que presenta.
  2. Resum executiu i descripció del projecte. Indicar en aquest apartat l’estimació sobre el nombre de treballadors (directes/indirectes) que ocuparia el projecte. En el cas de presentar la proposta entre diverses entitats, especificar els socis que en formarien part i les dades de contacte. Fer menció a les sinèrgies previstes/prèvies amb la indústria actual de mobilitat.
  3. Requeriments del projecte.
  4. Competència (local i internacional), indústries de referència o similars, actualment existents.
  5. Anàlisi de mercats potencials, principals xifres.
  6. Calendari de les principals fites.
  7. Principals magnituds financeres (inversió i despesa requerida).
 • En cas de ser necessari es faran entrevistes personals per tenir més coneixement de la proposta.
 • Lliurament de la proposta:
  1. L’empresa complimenta el document de confidencialitat signat i la Cambra li retorna el document de confidencialitat signat.
  2. L’empresa envia la proposta al mail hubim@cambrabcn.org per mail seguint les indicacions del document informatiu.
 • Les propostes es podran presentar des de l’11/06/2020 fins al 25/07/2020.

1.4         Criteris de valoració dels projectes

El criteri de valoració de les sol·licituds tindrà en compte els següents aspectes:

 • Viabilitat i maduresa del projecte
 • Vocació internacional
 • Nombre de socis que presenten la proposta
 • Sinèrgies amb la indústria actual de mobilitat
 • Capacitat d’innovació i sostenibilitat
 • Nombre de treballadors que ocuparia el projecte (directes, indirectes)

 

1.5         Què oferim als projectes que es presentin?

Totes les propostes que siguin valorades positivament gaudiran, gracies a la implicació de les empreses impulsores del projecte, de diferents avantatges que es relacionen a continuació:

 • Contrast estratègic d’enfoc de projecte i de plantejaments.
 • Recolzament en el procés de desenvolupament del projecte, tant en l’aspecte comercial, industrial, com
 • Implicació en la recerca de fons públics i presentació de propostes a les AP autonòmiques, estatals i Europees.
 • Suport en la recerca de finançament privat i d’inversors.
 • Implicació en la recerca d’aliances amb altres entitats o indústries.
 • Suport en els aspectes de recerca i innovació.
 • Implicació en la recerca de socis.
 • Suport en la presentació d’ajuts públics.