Next Generation EU

La crisi sanitària provocada per la COVID-19, està derivant cap a una crisi econòmica i social d’impacte global que afecta a tot l’ecosistema econòmic, empresarial i social del país.
A través dels diferents mecanismes que ha engegat la Comissió Europea, tenim l’oportunitat de dissenyar l’economia de futur que volem.