Soc una empresa ja consolidada que voldria aplicar aquest programa per poder innovar en alguns dels departaments de la meva empresa

Acció té el servei “innovar a través de les startups” que posa en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.

Us recomanem que us doneu d’alta al Newsletter d’Emprenedoria Corporativa de les Cambres, on trobareu informació sobre temes relacionats amb l’emprenedoria Corporativa.

;