El concepte general d’Emprenedoria Corporativa podem dir que prové del anglès Corporate Venturing. Aquest el podem definir com un model d'innovació oberta consisteix a promoure la cultura de l'emprenedoria tant dins com fora de les organitzacions. Com ja coneixem el model d’Innovació Oberta és un model través del qual les empreses busquen innovació i talent, tant dins com fora de les seves organitzacions. Per tant ens trobem davant d’un model que combina les accions d'investigació de les empreses amb el millor de l'ecosistema actual d’innovació en el que incloem els emprenedors i startups.
Per tant podem distingir entre :

  • Internal Corporate Venturing. Parlem de Internal Corporate Venturing quan les eines i els recursos utilitzats per l'empresa per desenvolupar la seva innovació sorgeixen de la pròpia organització, ja sigui dels seus departaments de R + D o de la creació pròpia de startups tecnològiques.
  • External Corporate Venturing. Ens referim a External Corporate Venturing quan parlem de la col·laboració externa que necessiten les empreses per tenir la capacitat suficient per impulsar la seva innovació. Per exemple, comptar amb la tecnologia desenvolupada per startups, acceleradores o incubadores per aplicar-la en els seus processos d'innovació i desenvolupament.

Avui aquesta definició clàssica de l’EC està evolucionant i tot i que es mantenen actuacions d’intraemprenedoria i emprenedoria externa, quan parlem d’emprenedoria corporativa estem parlant de la innovació que les corporacions poden fer a través d’startups.
En aquesta web ens referirem a aquest concepte d’Emprenedoria Corporativa que podríem resumir en Emprenedoria corporativa comprèn aquelles actuacions que intenten fomentar la innovació oberta a través de la relació entre empreses consolidades i startups.
Perquè l’exit del corporate venturing
Les startups estan demostrant que tenen més agilitat i capacitat d’execució, d’adaptació i de gestió del canvi. Les tecnologies amb què treballen les startups estan cridant l'atenció de les empreses, les quals han detectat una gran oportunitat per establir sinergies i nodrir d'aquestes tecnologies.
El corporate Venturing és una nova forma d'emprenedoria corporativa que les empreses apliquen per dinamitzar els seus processos d'innovació a través de la col·laboració amb emprenedors i startups. Amb aquest model es fomenten les relacions entre startups i empreses, podent, aquestes últimes, buscar innovació i talent tant dins com fora d'elles mateixes.