ACCIÓ. Innovar a través de les startups

  • El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.
    Amb el suport d’ACCIÓ i de forma gratuïta, les empreses consolidades podreu identificar les startups que més s’ajusten a les vostres necessitats i definir la millor estratègia de col·laboració. Les startups que hi participin, alhora, poden optar a una línia de préstecs participatius de coinversió d’entre 50.000 i 200.000 euros.

  • http://webforms.accio.gencat.cat/formularis/consulta/serveis/innovar-a-traves-destartups.jsp

CDTI- Novetats CDTI COVID-19

  • Per tal d’mpulsar i activar els diferents mecanismes que promociona el propi CDTI, davant l’impacte de la COVID-19 es publiquen unes mesures que entren en vigor des del 14 de març.

  • http://www.cdti.es/

Institut Català de Finances. Coinversió amb inversors privat

  • Finançament juntament amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a empreses en fases inicials de creació o en les primeres etapes d’expansió. L’ICF gestiona la coinversió amb inversors privats a través d’IFEM. Amb caràcter general l’import dels préstecs està entre 50.000€ i 200.000€ per projecte.

  • http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/coinversio-inversors-privats/
  • infoifem@icf.cat
  • 933428410

L’ICF gestiona el finançament per a l’emprenedoria corporativa a través d’IFEM.

Nova convocatòria subvencions: incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia propia)

Nova convocatòria subvencions: Realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional)

Nova convocatoria subvencions: realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC)