Nova convocatoria subvencions: realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC)

 • RESOLUCIÓ EMC/2608/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529538).


Nova convocatòria subvencions: incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia propia)

 • RESOLUCIÓ EMC/2609/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529532).


Nova convocatòria subvencions: Realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional)

 • RESOLUCIÓ EMC/2613/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional) de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529536).


CDTI- Novetats CDTI COVID-19

 • Per tal d’mpulsar i activar els diferents mecanismes que promociona el propi CDTI, davant l’impacte de la COVID-19 es publiquen unes mesures que entren en vigor des del 14 de març.


ACCIÓ. Innovar a través de les startups

 • El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.
  Amb el suport d’ACCIÓ i de forma gratuïta, les empreses consolidades podreu identificar les startups que més s’ajusten a les vostres necessitats i definir la millor estratègia de col·laboració. Les startups que hi participin, alhora, poden optar a una línia de préstecs participatius de coinversió d’entre 50.000 i 200.000 euros.


Institut Català de Finances. Coinversió amb inversors privat

 • Mail: infoifem@icf.cat
 • Tel: 933428410
 • Finançament juntament amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a empreses en fases inicials de creació o en les primeres etapes d’expansió. L’ICF gestiona la coinversió amb inversors privats a través d’IFEM. Amb caràcter general l’import dels préstecs està entre 50.000€ i 200.000€ per projecte.


L’ICF gestiona el finançament per a l’emprenedoria corporativa a través d’IFEM.

 • L’objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Finançament juntament amb inversors corporatius en forma de préstec participatiu per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa.