Soc un inversor privat que voldria trobar oportunitats per invertir en empreses ja consolidades. On puc adreçar-me?

Keiretsu Forum espanya es una de les més grans xarxes internacionals d’inversors privats, amb seu a 27 països. Té més de 2.000 membres que han invertit fins ara més de 2000 milions de dòlars en centenars d’empreses. Keiretsu Forum proporciona a emprenedors i inversos una plataforma on relacionar-se i assolir els seu objectius i trobar oportunitats de gran potencial.

Foro Capital pimes es  un referent que ofereix a la comunitat inversora corporativa l’oportunitat d’invertir entre 0,5 i 3M d’euros en el capital d’empreses ja consolidades de diferents sectors. Per a les pimes, es una oportunitat per presentar els seus projectes.

Soc una startup tecnològica i necessitaria finançament per al meu projecte. On puc anar?

Acció disposa a través del programa Startup Capital, d’un ajut directe per startups tecnològiques emergents que necessiten finançament per a portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar producte o validar el model de negoci.

Soc una startup catalana que busco socis inversors per al meu projecte

Acció té el programa Barcelona&Catalonia startup Hub que posa en contacte les startups catalanes amb socis i inversos locals o internacionals per col·laborar o invertir en el teu negoci.

Li recomanem que es doni d’alta al Newsletter d’Emprenedoria Corporativa de les Cambres, on podreu trobar informació general sobre emprenedoria Corporativa, però també noticies, convocatòries, actes, jornades que poden ajudar a trobar projectes o inversors.

Soc una petita empresa en fase d’expansió. On podria trobar finançament per aquesta nova etapa?

L’ICF  facilita finançament juntament amb inversors privats en forma de préstecs participatius per a empreses en fases inicials de creació o en les primeres etapes d’expansió. ICF gestiona la conversió amb inversors privats a través d’IFEM. Amb caràcter general l’import dels préstecs està entre 50.000 i 200.000 euros per projecte.

On puc trobar exemples d’empreses que han fet projectes d’emprenedoria corporativa?

A la web de les Cambres  www.emprenedoriacorporativa.org a l’apartat “Projectes d’Emprenedoria Corporativa”, podreu trobar informació sobre empreses que tenen projectes en funcionament. Trobarà una breu descripció del projecte i l’enllaç a la web del projecte.

Soc una empresa ja consolidada que voldria aplicar aquest programa per poder innovar en alguns dels departaments de la meva empresa

Acció té el servei “innovar a través de les startups” que posa en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.

Us recomanem que us doneu d’alta al Newsletter d’Emprenedoria Corporativa de les Cambres, on trobareu informació sobre temes relacionats amb l’emprenedoria Corporativa.

Com puc estar informat del tema d’Emprenedoria Corporativa

Donar-se d’alta al servei “Newsletter” d’Emprenedoria Corporativa de les Cambres. Tot el contingut d’aquest està orientat a l’Emprenedoria Corporativa. Té caràcter bimensual i presenta els següents apartats:

  • Noticies: Trobareu la darrera hora.
  • Reportatge: Entrevista a una empresa que presenta un projecte, o en alguns casos una entrevista sobre un projecte.
  • Projectes d’emprenedoria corporativa: Presentem 4 projectes d’empreses.
  • Agenda: Propers actes relacionats amb el tema.
  • Enllaços d’interès.