15 places disponibles a la 2a edició del programa formatiu SMART P.A.E.-

Orientat al creixement i basat en la innovació i la tecnologia aplicables als polígons intel·ligents i a les Smarts Cities, aquest programa de formació gratuït (amb tutories individualitzades i creació d’empreses) promou l’emprenedoria territorial especialitzada. Inscripcions obertes.

http://www.aeball.com/upfiles/gestor/ProgramaSuperiorSmartPAE.pdf

;