Airport 4.0

El programa de pre-acceleració especialitzada #ProgramaPrimer per crear solucions empresarials innovadores al voltant dels reptes aeroportuaris.

Pretén fomentar la creació d’empreses innovadores en el sector aeroportuari, font d’ocupació d’alta qualitat.

https://www.viladecans.cat/ca/airport40

;