Barcelona Tech City Campus project, Hub tecnològic internacional de referència a Europa

El Pier01, al Palau de Mar, acull el Barcelona Tech City, on més de 1.000 persones desenvolupen la seva activitat en les 100 organitzacions instal·lades a l’espai de l’associació (start-ups, acceleradores, company builders, i labs corporatius).

http://barcelonatechcity.com/ca/

;