Beneficia’t dels préstecs participatius IFEM

L’IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius, vol impulsar l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties. Fins el 27 de desembre del 2019

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis

;