EIT Climate-Kic

Climate-KIC Start-up Accelerator, l’única acceleradora clean tech d’Espanya i la més gran de tota la Unió Europea, obre la seva quarta convocatòria a Espanya. Aquest programa proporciona suport econòmic i formació, mentoria i accés als fòrums d’inversió a les start-ups més innovadores relacionades amb el canvi climàtic i la baixa economia de carboni.

https://spain.climate-kic.org/quienes-somos/que-es-climate-kic/

;