Horitzó 2020 (H2020) Programa Marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació

Posar la recerca i els seus resultats en coneixement del públic no científic, de socis empresarials potencials per fomentar la col·laboració i la innovació, i millorar la facilitat d’accés al capital i suport per a les pimes.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

;