Nou Hub Fintech de Barcelona Tech City

El Hub Fintech acollirà en el seu espai a empreses, emprenedors i inversors vinculats al sector financer i tecnològic.

Es tracta d’un espai de treball per a startups, inversors, capital de risc, banca tradicional o asseguradores.

Té per objectiu crear un entorn òptim per a dinamitzar i crear sinergies al llarg de tota la cadena de valor del sector. El Hub té també com a objectiu facilitar l’accés de les startups als diferents recursos dels mercats de capitals i així consolidar el seu creixement

https://barcelonatechcity.com/

;