Programa de Generació d’Idees. Simbiosi industrial

L’11a edició del Programa de Generació d’Idees està enfocada a generar projectes per revaloritzar els residus sobrants de les empreses i institucions, el que s’anomena simbiosi industrial.  El Programa fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i ajuda al personal investigador a buscar solucions als reptes del territori

Inscripcions fins el 21 de setembre de 2020.

https://www.generacioidees.cat/11a-edicio/

;