Programa Horitzó 2020 (H2020) recerca i innovació per a pimes.

El programa Marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació apropa la recerca i els seus resultats al públic no científic, a socis empresarials potencials  per al  foment de la col·laboració i la innovació; a més, facilita d’accés al capital i suport per a les pimes.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

;