Smart Catalonia – Reptes DGTM

SmartCatalonia és la marca de l’estratègia SmartCAT del Govern de la Generalitat de Catalunya que, alineada amb l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el concepte de ciutat intel·ligent (smart city) a escala de país per dur a terme un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i desplegui iniciatives smart a tot el territori.

SmartCatalonia té com a objectiu convertir Catalunya en un país intel·ligent (smart country) de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

L’estratègia SmartCAT, coordinada per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb la col·laboració de tots els departaments i entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha estructurat les seves prioritats al voltant dels àmbits d’actuació següents:

http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/projectes/ciutats_i_regions/smartcat-challenge/reptes/reptes-dgtm/

;